Müracaatlar 1 Mart’ta Sona Erecek

Bireysel Sulama Sistemleri Destek müracaatlarının 1 Mart 2019 tarihinde sona ereceği bildirildi.

Müracaatlar 1 Mart’ta Sona Erecek
  • 28 Şubat 2019, Perşembe 16:45

Bireysel Sulama Sistemleri hibe desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin müracaatlarını 01 Mart 2019 Cuma gününe kadar yapabilecekleri bildirildi. Destekler kapsamında üreticilere, tarla içi damlama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damlama sistemi kurulması, Lineer veya center pivot sulama sistemi kurulması, tamburlu sulama sistemi kurulması, güneş enerjili sulama sistemi kurulması konulu yatırımlarda hibe desteği sağlanacağı belirtildi.

Serik İlçe tarım ve Orman Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre; Kırsal Kalkınma Desteklemeleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/48) 07 Aralık 2017 tarih ve 30263 sayılı resmi gazetede yayınlandı. Hibe Desteği müracaatları 01 Mart 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar İlçe Müdürlüğüne yapılacak. Güncel Uygulama Rehberine uygun olarak hazırlanan dosya en geç 01 Mart 2019 tarihine kader tek nüsha olarak teslim edilecek. Teslim edilen dosyalar, İl proje Yürütme Birimi tarafından idari ve teknik açıdan incelendikten sonra, desteklenmeye hak kazanan proje sahiplerinin asil ve yedek isim listeleri Mart ayının üçüncü haftasında İl Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanacak.

Daha önce destek alınmamış veya yağmurlama-damlama desteği alındı ise 3 yıl geçmiş, lineer-Pivot-Tamburlu-Güneş Enerjili sulama desteği alındı ise 10 yıl geçmiş parseller de her bir parsel için bir sulama konusuna başvuru yapılabileceği belirtildi.

Haber: Osman Türkçe

 

 

Gerçek ve Tüzel Kişilerden istenecek belgeler

1. GERÇEK KİŞİ Başvuru Sahibinden İstenilecek Başvuru Belgeleri

Aşağıda yer alan belgeler başvuru dosyasında yer almalıdır.

1) Hibe Başvuru Formu (EK-2); Tebliğ ve güncel Uygulama Rehberi hükümlerine göre uygun olarak doldurulmuş.

2) Sulama projesi; (EK-18)’de yer alan dispozisyona göre hazırlanmış.

3) Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu (EK-4).

4) Başvuru sahibine ait güncel Çitçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi.

5) Teknik Şartname; Başvuru kapsamında alımı yapılacak, bireysel sulama sistemine ilişkin olarak marka model belirtilmeden ürünün tüm özelliklerini gösteren teknik şartname başvuru sahipleri tarafından hazırlanarak başvuru evrakları içinde verilecektir. (Sulama sistemlerinde kullanılan boru ve boru ek parçaları için teknik şartname olarak, boru cinsi, boru çapı (Ø), basınç sınıfı (PN), et kalınlığı (mm/mil.), damlatıcı debisi (L/h), damlatıcı aralığı (cm) gibi bilgilerden gerekli olanlar belirtilecektir.) IV-1. Maddede yer alan (d) ve (e) bendinde belirtilen yatırım konuları kapsamında yer alan makine ile taşınan hareketli yağmurlama sulama sistemlerine (Lineer sistem, Center Pivot sistem veya Tamburlu sistem) ilişkin olarak kataloglardan edinilen bilgiler teknik şartname olarak verilebilir.

6) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi; Gerçek Kişiye ait.

7) Varsa; Genç Çiftçi / İyi Tarım Uygulayıcısı / Organik Tarım Müteşebbisi olduğuna dair Sertifika sureti / Şehit ve Gazilerin 1. Derece yakını veya Gazi olduğunu gösteren belge.

8) Toprak Fiziksel Analiz Raporu; Bünye Sınıfı, Tarla Kapasitesi, Solma Noktası, Hacim Ağırlığı, İnfiltrasyon Hızı/ hidrolik iletkenlik bilgilerini içeren

9) Sulama Suyu Analiz Raporu.

10) Su Kaynağı “Kullanım İzin / Tahsis Belgesi” veya “ Yer Altı Suyu Kullanma Belgesi”.

11) Muvafakatname; Hisseli arazi başvuruları için.

12) Başvuruda Verilecek Taahhütnameler;

a) Güneş Enerjili Sulama Sistemleri başvuruları için projenin tamamlanmasından sonra hibe desteği kapsamında tesis edilen güneş enerjisi üreten sistemden elektrik şebekesine bağlantı yapılmayacağına dair taahhütname,

b) Mikro yağmurlama ve yüzey altı sulama sistemi için başvuru aşamasında yatırımın gerçekleştirileceği alanda henüz bağ/meyve bahçesi tesis edilmemiş ise en geç ödeme talebi tarihi itibarıyla bağ/meyve bahçesinin tesis edileceğine dair taahhütname,

c) Başvuru sahibinin başvurusunun kabul edilmesi halinde, proje kapsamında satın alacağı uygun teknik özelliklere sahip malzemeleri, uygun belgelere sahip tedarikçilerden temin edeceğine ve bu belgelerin tamamını ödeme talebi ile birlikte vereceğine dair taahhütname.

d) Sebze üretimi için tarla içi mikro yağmurlama sistemleri başvurularında, sebze üretimine uygun proje yapıldığına ve projenin gerçekleştirilmesinden sonra sebze üretimi yapılacağına dair taahhütname.

e) Hisseli araziler için yapılan başvurularda hissedarların muvaffakatına dair taahhütname.

13) Arazi Tahsisine Dair Resmi Belge Onaylı Sureti; Arazi Mülkiyeti “tahsisli” başvurular için.

14) Kiralama Belgesi; Arazi kiralayarak yapılacak başvurular için, arazi kiralama belgesi onaylı sureti,

15) Diploma onaylı sureti; Sulama projesini hazırlayan yetkili Ziraat Mühendisine ait diploma ve ziraat mühendisleri odası kayıt belgesi sureti. (24/1/1992 tarihli ve 21121 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük” kapsamında yetkili)

16) Firma veya kurumlarca hazırlanan projeler için projeyi hazırlayan yetkili kişinin bünyelerinde çalıştığına ilişkin belge (sigorta sicil no)

 

2. TÜZEL KİŞİ Başvuru Sahibinden İstenilecek Başvuru Belgeleri

1) Hibe Başvuru Formu (EK-2); Tebliğ ve güncel Uygulama Rehberi hükümlerine göre uygun olarak doldurulmuş.

2) Sulama projesi; (EK-18)’de yer alan dispozisyona göre hazırlanmış.

3) Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu (EK-4).

4) Başvuru sahibi şirkete ait güncel Çitçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi.

5) Teknik Şartname; Başvuru kapsamında alımı yapılacak, bireysel sulama sistemine ilişkin olarak marka model belirtilmeden ürünün tüm özelliklerini gösteren teknik şartname başvuru sahipleri tarafından hazırlanarak başvuru evrakları içinde verilecektir. (Sulama sistemlerinde kullanılan boru ve boru ek parçaları için teknik şartname olarak, boru cinsi, boru çapı (Ø), basınç sınıfı (PN), et kalınlığı (mm/mil.), damlatıcı debisi (L/h), damlatıcı aralığı (cm) gibi bilgilerden gerekli olanlar belirtilecektir.) IV-1. Maddede yer alan (d) ve (e) bendinde belirtilen yatırım konuları kapsamında yer alan makine ile taşınan hareketli yağmurlama sulama sistemlerine (Lineer sistem, Center Pivot sistem veya Tamburlu sistem) ilişkin olarak kataloglardan edinilen bilgiler teknik şartname olarak verilebilir.

6) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi; Tüzel Kişilik Adına Yetkilendirilen Kişiye Ait

7) Yetkili Kurul Kararı; Tüzel kişiliğin başvuru için aldığı.

8) İmza Sirküleri; Tüzel kişiliklerde yetkilendirilen kişiye ait.

9) Varsa; Genç Çiftçi / İyi Tarım Uygulayıcısı / Organik Tarım Müteşebbisi olduğuna dair Sertifika sureti / Şehit ve Gazilerin 1. Derece yakını veya Gazi olduğunu gösteren belge.

10) Toprak Fiziksel Analiz Raporu; Bünye Sınıfı, Tarla Kapasitesi, Solma Noktası, Hacim Ağırlığı, İnfiltrasyon Hızı/ hidrolik iletkenlik bilgilerini içeren

11) Sulama Suyu Analiz Raporu.

12) Su Kaynağı “Kullanım İzin / Tahsis Belgesi” veya “ Yer Altı Suyu Kullanma Belgesi”.

13) Muvafakatname; Hisseli arazi başvuruları için.

14) Ticaret Sicil Gazetesi; Tüzel kişilik başvuruları için, kuruluş ana sözleşmesinde tarımsal faaliyette bulunabileceğine dair ifadeyi içeren.

15) Başvuruda Verilecek Taahhütnameler;

a) Güneş Enerjili Sulama Sistemleri başvuruları için projenin tamamlanmasından sonra hibe desteği kapsamında tesis edilen güneş enerjisi üreten sistemden elektrik şebekesine bağlantı yapılmayacağına dair taahhütname,

b) Mikro yağmurlama ve yüzey altı sulama sistemi için başvuru aşamasında yatırımın gerçekleştirileceği alanda henüz bağ/meyve bahçesi tesis edilmemiş ise en geç ödeme talebi tarihi itibarıyla bağ/meyve bahçesinin tesis edileceğine dair taahhütname,

c) Başvuru sahibinin başvurusunun kabul edilmesi halinde, proje kapsamında satın alacağı uygun teknik özelliklere sahip malzemeleri, uygun belgelere sahip tedarikçilerden temin edeceğine ve bu belgelerin tamamını ödeme talebi ile birlikte vereceğine dair taahhütname.

d) Sebze üretimi için tarla içi mikro yağmurlama sistemleri başvurularında, sebze üretimine uygun proje yapıldığına ve projenin gerçekleştirilmesinden sonra sebze üretimi yapılacağına dair taahhütname.

e) Hisseli araziler için yapılan başvurularda hissedarların muvafakatına dair taahhütname.

16) Arazi Tahsisine Dair Resmi Belge Onaylı Sureti; Arazi Mülkiyeti “tahsisli” başvurular için.

17) Kiralama Belgesi; Arazi kiralayarak yapılacak başvurular için, arazi kiralama belgesi onaylı sureti,

18) Diploma onaylı sureti; Sulama projesini hazırlayan yetkili Ziraat Mühendisine ait diploma ve ziraat mühendisleri odası kayıt belgesi sureti. (24/1/1992 tarihli ve 21121 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük” kapsamında yetkili)

19) Firma veya kurumlarca hazırlanan projeler için projeyi hazırlayan yetkili kişinin bünyelerinde çalıştığına ilişkin belge (sigorta sicil no)

 

3. Yatırımcıların Tedarikçilerden Temin Edeceği Teknik Belgeler

Başvuru kapsamında alımı yapılacak, bireysel sulama sistemine ilişkin olarak aşağıda yer alan belgelerin yatırım konusuna göre belirtilen hususlar çerçevesinde yatırımcılar tarafından ödeme talebi ile birlikte verilmesi gerekmektedir.

1) Üretici firmanın ürün hakkında vereceği firma garanti belgesi

2) TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi (Center pivot, tamburlu veya lineer sistem yağmurlama sulama yatırım konusu başvuruları için)

3) Zirai Kredilendirme Belgesi (Güneş enerjili sulama sistemleri başvurularında panel, invertör ve elektrik üretimi ile ilgili diğer parçalar hariç olmak üzere; damla sulama, yüzey altı damla sulama, yağmurlama sulama, mikro yağmurlama sulama sistemleri için alınacak; boru, pompa, filtre, gübre tankı ve yağmurlama başlıkları ile Center pivot, tamburlu veya lineer sistem yağmurlama sulama yatırım konusu başvuruları için) (Zirai kredilendirme belgesinin ürünü temsilinde tereddüt edilmesi durumunda, ayrıca belgenin dayandığı deney raporu da üreticiden istenebilecektir.)

4) Yatırımcının proje kapsamında alımını yaptığı bireysel sulama sisteminin, başvuru dosyası ile birlikte verdiği teknik şartnameye uygunluğunu gösteren katalog veya üretici firmalardan temin edeceği teknik özellikleri içerir belgeler.

5) Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu (Sulama sistemlerinde kullanılan boru ve boru ek parçaları için istenmeyecektir.)

6) CE Belgesi (Tedarikçiler hareketli parça içeren ürünlerinde CE işaretinin şartlarını karşılamak ve ürünlerine iliştirmek zorundadır. Ürüne ait uygunluk beyanı dosyası ve teknik dosya gerek görülmesi halinde istenebilecektir.)

Kaynak: Haber Merkezi
Editör: Yunus Dündar
Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık